Eco subțire zloszenie.

MASZYNKA DO MIELENIA RK - Optimum

Data zgł.

Acceseaza mai jos site-urile dedicate niselor de produse

Data wyk. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód. Maszynkę podłączaj jedynie do sieci prądu zmiennego V. Nie uruchamiaj urządzenia jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożeń.

Napraw urządzania może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek eco subțire zloszenie się do specjalistycznego punktu serwisowego.

cum să pierdeți greutatea pentru mamele noi

Po zakończeniu pracy przewód przyłączeniowy wyjmij z gniazdka sieciowego. Nie narażaj maszynki i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60 0 C. W ten sposób można uszkodzić maszynkę.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby w tym dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, bądź też nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli ich praca nie będzie odbywała się pod nadzorem albo nie zostaną im przekazane instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

MASZYNKA DO MIELENIA RK - Optimum

Dzieci winny pozostawać pod nadzorem, by mieć pewność, że nie wykorzystują one urządzenia do zabawy. Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania. Przed myciem wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieciowego. Dokładnie montuj zespół mielący: źle skręcony zespól mielący powoduje niewłaściwą jakość mielenia, jak również może być przyczyną stępienia nożyka i sitka.

  1. Am 4 luni pentru a pierde în greutate
  2. Cristian Pavel, redactor şef atâta timp cât românii duc paharul la gură şi au ce sorbi, e încă bine.

Do popychania stosuj tylko popychacz. Używanie innych przedmiotów grozi uszkodzeniem maszynki i napędu. Nie przeciążaj urządzenia eco subțire zloszenie ilością produktu, ani zbyt silnym jego popychaniem popychaczem. Podczas pracy maszynki nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie. Gdy maszynka nie daje się uruchomić oddaj ją do serwisu.

Te-ar mai putea interesa produse din Sampoane

Mięso przeznaczone do mielenia oddziel od kości, ścięgien, chrząstek i żył. Przed mieleniem większych produktów potnij je na kawałki.

77 kg pierdere în greutate

Nie miel suchego maku. Przed mieleniem mak musi być wcześniej sparzony i namoczony. Nie zanurzaj napędu maszynki w wodzie, ani nie myj go pod bieżącą wodą.

pierde în greutate topeka ks

Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie. Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp. Do mycia metalowych części używaj miękkiej szczoteczki. Nie myj metalowych części w zmywarkach.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium RzeczypospolitejPolskiej. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez wymienione w karcie gwarancyjnejzakłady serwisowe w terminach nie dłuższych niż 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do zakładuserwisowego na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony do 21 dni - jeżeli naprawa wymagasprowadzenia części od producenta.

Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń. Urządzenie podczas pracy powinno być pod nadzorem. OPIS 2.

Asevedeași